Thursday, August 05, 2010

PEMBUANGAN SISA TOKSID

Pengenalan


Sektor perindustrian di Malaysia berkembang amat pesat dari hari ke hari. Kilang getah, kelapa sawit, tekstil dan bermacam-macam lagi tumbuh bak cendawan selepas hujan. Namun begitu, pencemaran yang disebabkan oleh pembangunan sektor ini juga sering berlaku seiring dengan pertumbuhan perindustrian yang berlaku. Sebagai pengeluar utama minyak kelapa sawit mentah dunia, Malaysia perlu sentiasa berusaha mencari inisiatif untuk mengawal pencemaran yang berlaku di sektor ini khasnya dan sektor-sektor perindustrian lain sejajar dengan arus perkembangan teknologi yang sentiasa berkembang.


Punca-punca pencemaran

Kemusnahan alam sekitar diakibatkan oleh pelbagai pihak. Sektor perindustrian dan sektor pertanian yang merupakan sektor terpenting di negara kita turut menyumbang dalam kemusnahan alam sekitar. Selain itu, punca-punca lain adalah penggunaan baja kimia dan secara berlebihan, penebangan pokok-pokok secara berleluasa, pembakaran terbuka, pembebasan gas-gas kimia, pengeluaran dan pembuangan sisa-sisa toksik.

Sumber pencemar daripada kawasan perindustrian ialahPembuangan sisa kilang melalui kegiatan pihak pengusaha kilang yang suka membuang sisa kilang ke dalam sungai seperti logam yang berbahaya contohnya zink, timah hitam dan raksa membahayakan hidupan akuatik. Pembuangan bahan sisa yang membahayakan ini boleh memusnahkan kawasan habitat hidupan akuatik dan boleh memudaratkan kesihatan manusia yang menggunakan air atau memakan hidupan air yang telah dicemari.

Sumber pencemar dari penjana kuasa elektrik haba yang banyak menggunakan air untuk proses penyejukan. Air yang panas akan dibuang ke dalam sungai menyebabkan air di sekitar kawasan pembuangan air panas tadi turut menjadi panas. Air yang panas ini akan menganggu ekologi hidupan akuatik dalam sungai. Kesan pemanasan air secara ini disifatkan sebagai pencemaran terma. Salah satu kesan langsung daripada pencemaran terma ialah kematian ikan kerana kekurangan oksigen akibat daripada perubahan suhu air di kawasan itu secara mendadak. Terdapat juga hidupan yang terpaksa beradaptasi terhadap perubahan suhu ini dan akan terus tinggal di kawasan ini manakala haiwan yang tidak dapat menyesuaikan keadaan ini akan berpindah ke kawasan lain. Manakala haiwan yang tidak dapat bergerak dengan pantas dan tidak dapat menyesuaikan keadaan ini akan mati.


Sumber pencemaran yang seterusnya adalah daripada sumber pencemar dari bahan pertanian seperti baja dan pembaik tanah yang digunakan untuk aktiviti pertanian. Aktiviti ini biasanya mengggunakan baja untuk menyuburkan tanaman dan mendapatkan hasil tanaman yang banyak. Baja utama yang selalu digunakan dalam pertanian adalah sebatian nitrogen, fosforus dan kalium. Baja fosforus dan kalium diserap dengan mudahnya pada zarah tanih dan jarang menjadi masalah pencemar. Tetapi nitrogen di dalam larutan hanya sebahagiannya sahaja digunakan oleh tumbuh-tumbuhan atau diserap oleh tanih dan baja nitrogen ini merupakan bahan pencemar utama kepada kawasan sungai.

Selain itu pembaik tanih
digunakan untuk tanah yang dialirkan untuk mengubah sifat fizik atau sifat kimia tanih. Untuk tujuan ini kapur, gipsum dan sulfur digunakan dengan meluasnya. Sejumlah besar pembaik tanih ini akan melarut lesap akhirnya ke air tanah dan apabila berlakunya hujan, bahan-bahan ini akan dihanyutkan oleh air ke dalam sungai. Justeru itu, sumber pencemar ini akan mengurangkan air bersih di kawasan Sungai Melaka.


Racun perosak juga merupakan bahan pencemar yang menjadi bahan penting di kawasan pertanian sebagai punca resapan untuk pencemaran air. Kehadiran bahan ini di dalam sungai walaupun dalam kepekatan yang kecil, boleh mendatangkan akibat yang serius dalam hubungannya kepada kebolehan air untuk diminum. Kebanyakan racun perosak secara relatifnya tak larut di dalam air, sementaranya yang lainnya mudah diserap oleh zarah tanih atau terdedah kepada penyahgredan mikrob. Racun yang berada di kawasan Sungai Melaka ini juga telah menyebabkan banyak hidupan akuatik telah mati akibat terdedah dengan racun perosak ini.


Langkah-langkah mengatasiLangkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran ini terbahagi kepada 4 bahagian utama iaitu peringkat antarabangsa, pemerintah, organisasi dan individu. Pada peringkat antarabangsa, pertubuhan-pertubuhan seperti WHO ( Pertubuhan Kesihatan Sedunia) dan Greenpeace telah ditubuhkan. Kedua-dua pertubuhan ini bertindak sebagai pengawas pencemaran. WHO memainkan peranan penting dalam mengawal pencemaran dan berhak menetapkan peraturan mengenai alam sekitar. Greenpeace pula memberi maklumat kepada orang ramai mengenai pencemaran yang terjadi di dunia dan menunjuk perasaan jika berlaku sesuatau pencemaran alam.

Pihak pemerintah dalam negeri perlu membantu bagi mengatasi masalah ini, misalnya Singapura, telah mengadakan berbagai undang-undang dan acara untuk meningkatkan lagi mutu alam sekitar. Undang-undang seperti sesiapa yang membuang sampah merata-rata akan dikenakan denda dan kehendaki membersihkan kawasan dengan diawasi oleh pegawai yang bertugas. Industri-industri yang membuang sampah atau kimia sewenang-wenangnya akan disaman.

Organisasi
-organisasi seperti sekolah, balai rakyat, kelab remaja dan syarikat boleh menyumbang kepada kebersihan alam sekitar. Pendidik harus menanamkan sikap prihatin kepada alam sekitar melalui pendidikan moral bagi memupuk sifat tanggungjawab terhadap alam sekitar. Balai rakyat pula boleh mangadakan pertandingan pada blok, kedai makan dan kawasan kejiranan yang terbersih. Kelab remaja booleh mengadakan himpunan untuk mengumpul suratkhabar dari rumah ke rumah dan juga memungut sampah di tepi pantai sambil beriadah. Syarikat harus mempunyai sikap tanggungjawab dalam pembuangan sampah.

Sebagai
seorang individu, kita hendaklah bijak memainkan peranan sendiri. Tiga sikap yang harus diamalkan adalah menggunakan semula barang-barang yang boleh digunakan semula menggunakan barang-barang yang dibuat dari barang-barang yang diproses semula dan mengurangkan penggunaan barang-barang yang tidak diperlukan . Sikap-sikap sebegini dapat mengurangkan pencemaran pada alam sekitar. Tidak lupa, sikap kesedaran pada diri sendiri harus ada untuk mengelakkan dari dunia terus dicemar.
Posted by : Muhammad Safwan Bin yusof ( 207377 )

0 comments: