Tuesday, August 03, 2010

PENCEMARAN AIR


Pengenalan

Pencemaran air ialah pencemaran yang berlaku di sungai, tasik, laut. Lokasi berair sering disalah anggap sebagai tempat pembuangan sampah terutama daripada aktiviti manusia.
Apa-apa perubahan langsung atau tidak lansung kepada sifat-sifat fizikal, haba, kimia, biologi atau radioaktif mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan bahan buangan hingga menjejaskan apa-apa kegunaan berfaedah, menyebabkan suatu keadaan yang berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam atau kepada binatang, burung, hidupan akuatik atau tumbuhan. Air merupakan pelarut yang baik,dan kita amat memerlukan air yang bersih akan tetapi selalu mengandung berbagai zat terlarut mahu pun zat tidak terlarut serta mengandung mikroorganisma. Apabila kandungan berbagai zat mahu pun mikroorganisma yang terdapat di dalam air melebihi batas yang diperbolehkan, kualiti air akan terganggu, sehingga tidak boleh digunakan untuk berbagai keperluan baik untuk air minum, mandi, mencuci atau keperluan lainya.Punca-punca pencemaran air


Setelah dikaji dan diteliti, terdapat banyak punca yang menyumbang kepada pencemaran air ini berlaku. Antaranya ialah:

 1. Sisa bahan buangan kilang seperti sisatosid yang dibuang ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pembuangan ini dianggap mudah kerana tidak memerlukan kos pelupusan.
 2. Pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah, minyak dan najis oleh sesetengah pihak individu juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran air.
 3. Penerokaan juga membantu menyumbang ke arah pencemaran air. Ini adalah kerana, penerokaan yang dijalankan sudah pasti menyebabkan hakisan tanah berlaku dan seterusnya tanah runtuh akan masuk ke dalam sungai danmenjadi mendakan. Mendakan ini boleh mencetekkan lagi paras air sungai dan se terusnya banjir akan berlaku.
 4. Sungai yang tercemar akan mengalir ke laut,dan membawa pencemaran bersama-samanya.
 5. Sesetengah bandar dan bandar raya di tepi pantai mengepam kumbahan terus ke dalam laut.
 6. Minyak yang tumpah daripada tangki minyak dan pelantar minyak merebak di lautan lalu membunuh burung laut,kerang-kerang dan hidupan liar yang lain.
 7. Pencemaran yang berpunca daripada pembuangan sisa kilang.Industri memproses serbuk pencuci pakaian memberikan kesan terhadap sistem air di laut.Bahan kimia, asid dan bahan organik seperti nutrien, bahan radioaktif dan gas semakin berleluasa mencemari laut.

Sesetengah bandar dan kampung mengepam pelbagai bahan buangan yang tidak dirawat,manakala kilang kadang kala membuang bahan beracun ke dalam sungai. Ini boleh membunuh ikan dan tumbuhan seperti haiwan air yang lain. Baja dan racun perosak kimia yang digunakan oleh petani juga dibawa oleh air hujan ke dalam sungai dan anak sungai. Bahan-bahan ini boleh membunuh berbagai-bagai jenis hidupan air.

Sikap tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan semata-mata telah membutakan hati dan perasaan manusia terhadap alam sekitar. Pengusaha kilang umpamanya, berusaha menjimatkan kos dengan mengambil jalan mudah, membuang sisa kilang ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya terhadap persekitaran.


Selain itu, kekurangan pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang ditetapkan sama ada berhubung keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar. Pembangunan tidak boleh dipersalahkan sebagai punca kemusnahan alam sekitar. Pembangunan adalah rekaan manusia. Masalah ini harus dipandang serius kerana sungai merupakan sumber air yang paling utama. Kepesatan pembangunan industri, perumahan dan pembukaan tanah baru menyebabkan banyak sungai yang hilang keupayaan untuk memainkan peranan semula jadinya. Sekiranya fenomena ini berterusan, tidak mustahil rangkaian sungai di seluruh negara turut tercemar .

Seperti yang berlaku pada pencemaran udara, pencemaran air pula melibatkan pembuangan bahan-bahan toksid dan beracun ke dalam sistem pengairan. Biasanya pembuangan bahan-bahan kimia oleh pihak kilang seperti kilang getah dan kelapa sawit dan sebagainya pula mengakibatkan pencemaran air. Air yang tercemar ini mengganggu hidupan akuatik seperti ikan, kerang,udangdan lain-lain mati apabila memakan bahan beracun dari kilang ini. Jika ikan-ikan ini ditangkap dan dimakan oleh manusia, tentulah ia membawa kesan yang buruk kepada kita juga.Jenis Pencemaran dan bahanJenis pencemaran dan bahan yang mengakibatkan kesan terhadap kesihatan adalah seperti di bawah :-


Racun

Cuka getah
Ikan yang dituba
Plastik


Bahan:-
 • Racun
 • Cuka getah
 • Tuba
 • Plastik
 • Bahan organik

Jenis-jenis penyakit yang akan dihadapi ialah :-
 • Penyakit ginjal
 • Gangguan sistem saraf
 • Kanser, hepatitis dan kerosakan sel darah merah
 • Gangguan pembuangan air
 • Terganggunya sistem pencernaan dan metabolisme
 • Kanser
 • Penyakit kulit ( panau, kurap, gatal, bisul )
 • Keracunan
 • Gangguan sistem saraf
 • Ginjal dan sistem metabolisme


Langkah-langkah mengatasi


Dalam usaha mengekalkan tahap pencemaran supaya tidak menjadi lebih teruk, maka langkah-langkah yang wajar perlu diambil supaya punca pencemaran dapat dikurangkan dan antara langkah-langkah yang boleh diambil adalah seperti menyediakan tangki takungan bawah tanah yang dirawat untuk mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik supaya tidak dilepaskan terus ke dalam sistem perparitan maka adalah perlu disediakan tangki takungan bawah tanah dan dirawat menggunakan bioteknologi selaras dengan usaha negara menjadikan Malaysia sebagai pusat bioteknologi rawatan air ( Utusan Malaysia, 2006 ).

Pihak kerajaan juga seharusnya memperuntukkan sejumlah wang supaya sistem perparitan daripada kawasan perumahan terutama kawasan perindustrian dan juga pengusaha kedai makanan perlu dibina saluran paip khas supaya air buangan dapat dikumpulkan di kolam takungan sebelum disalirkan ke dalam sistem perparitan.

Pihak berkuasa juga perlu
menambahkan bilangan tong sampah di pusat pengumpulan sampah. Hasil tinjauan juga mendapati bahawa pengurusan sampah yang lemah bukan sahaja pada peringkat sekolah tetapi juga pada peringkat majlis perbandaran yang menyebabkan sampah bertaburan merata tempat. Oleh itu, peringkat sekolah, pengurusan tong sampah perlu ditambah di tempat strategik sebagai pusat pengumpulan sampah supaya sampah tidak melimpah.


Pemasangan perangkap sampah juga mampy untuk mengatasi sampah sarap yang dialirkan oleh air melalui longkang. Adalah perlu supaya perangkap sampah dipasang ditempat-tempat strategik di sepanjang parit utama untuk memerangkap sampah sara juga memudahkan pengurusan penyelenggaraan. Parit perlu diselenggara secara berkala supaya sampah sarap tidak menyebabkan sistem perparitan tersumbat. Dengan cara ini, maka sampah sarap tidak menyebabkan sekatan air sekaligus sampah tidak terlepas ke sistem saliran utama di sungai.

Kempen kesedaran melalui iklan di televisyen merupakan langkah yang sering di ambil oleh pihak tertentu untuk mengatasi masalah sikap kebanyakan penduduk yang bersikap tidak mengambil endah. Kempen kesedaran melalui iklkan di televisyen ini kebanyakannya berkisar mengenai kesan sikap individu yang membuang sampah tanpa memikirkan kesannya. Oleh itu, adalah perlu setiap individu perlu berubah. Kita seharusnya tidak mementingkan diri sendiri, kita seharusnya juga memikirkan keadaan generasi akan datang yang terpaksa menanggung hasil tindakan yang kita lakukan pada masa kini. Adalah menjadi harapan agar individu mula mencerminkan diri.Posted by : Norhafiza Binti Mohd Johari ( 207412)

0 comments: